Laatste nieuws

Elke drie minuten een inbraak!

Wilt u weten hoe veilig het in uw gemeente is? Aan de hand van 10 delicten, waaronder woninginbraak, inbraak in bedrijven, brand en winkeldiefstal, berekende het AD waar u het grootste risico loopt slachtoffer te worden.

Kijk op de Misdaadmeter.

Nieuws

Overheid ondersteunt ook in 2012 & 2013 veiligheidsmaatregelen ondernemers

De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ (VKB) is met 2 jaar verlengd.
Hierdoor kunnen kleine  ondernemers ook in 2012 en 2013 bij de overheid terecht voor financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een veiligheidsscan en bij het nemen van de geadviseerde maatregelen om hun bedrijf te beveiligen. Er is voor beide jaren een budget van ruim 5 miljoen euro beschikbaar. De VKB wordt namens het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd door Agentschap NL.

Veiligheid Kleine Bedrijven
De regeling is bedoeld voor kleine ondernemers (maximaal 5 vestigingen en maximaal 10 fte per vestiging). Ondernemers kunnen financiële ondersteuning krijgen om te laten onderzoeken hoe hun bedrijf is beveiligd tegen criminaliteit, zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Daarvoor kunnen ze een onafhankelijke veiligheidsscan voor hun bedrijf laten uitvoeren. Na het uitvoeren van de veiligheidsscan beslist de ondernemer welke maatregelen er moeten worden getroffen. De overheid financiert 50% van de gemaakte kosten, tot een maximum van 1.000 euro in totaal.

(bron:agentschapnl)

 

Elke drie minuten een inbraak!

Wilt u weten hoe veilig het in uw gemeente is? Aan de hand van 10 delicten, waaronder woninginbraak, inbraak in bedrijven, brand en winkeldiefstal, berekende het AD waar u het grootste risico loopt slachtoffer te worden.
Kijk op de Misdaadmeter.

 

Meldkamers politie vaak onderbezet
Doordat meldkamers onderbezet zijn, ontstaan volgens Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, gevaarlijke situaties voor politiemensen en burgers. Momenteel zijn er ruim 20 meldkamers, maar daarvan wordt waarschijnlijk een deel samengevoegd. Het is niet duidelijk hoeveel er overblijven en het verloop onder personeel is groot.
Politievakbond ACP wil dat minister Opstelten snel een beslissing neemt over de toekomstige inrichting van het meldkamersysteem en de vestigingsplaatsen.

(bron:beveiligingsnieuws.nl)

Privé-camera mag openbare weg filmen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat particulieren op bedrijventerreinen ook een deel van de openbare weg mogen filmen.Ook mogen particuliere beelden 28 dagen worden bewaard in plaats van de huidige 24 uur. Ondernemers kunnen dan beter beoordelen wat ze met het filmmateriaal kunnen doen. Ze hebben dan meer tijd om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie.

Opstelten wil de mogelijkheden voor cameratoezicht verruimen. In de Tweede Kamer zei hij dat de regels nu tekort schieten. De wet schrijft vast cameratoezicht voor en dat leidt er in de praktijk toe dat de camera's lange tijd op één plek blijven hangen en nauwelijks worden verplaatst.

Opstelten vindt dat de burgemeester een gebied moet kunnen aanwijzen waarin enkele weken of maanden verplaatsbare camera's komen als dat noodzakelijk is voor de openbare orde.

(bron:www.nos.nl)